NOIZLESS madness
FAQ

Veel gestelde vragen

Waarom is dit beter dan een klassiek systeem?
Vooreerst omdat dit een nieuw concept is en het het banale overstijgt. Het is aantrekkelijk om te zeggen dat een event anders is dan we gewoon zijn. En vooral beantwoordt het aan de vraag van de generatie van vandaag die zich niet bij de gevestigde normen neerleggen, maar net hun eigen normen kiezen. Het geluid is daarenboven van dezelfde kwaliteit waar de luisteraar zich ook bevindt op de site. Men kan zich makkelijk verplaatsen zonder kwaliteitsverlies van het geluid.
Is het niet raar om verschillende ambiances te mengen op één enkele plaats?
Het geeft een antwoord op de zapcultuur van tegenwoordig. De Djs zijn in verwikkeld in een battle, ze willen volk winnen voor hun kanaal! De mensen zoeken naar anderen die naar hetzelfde kanaal uisteren. Dat schept een euforisch gevoel in de menigte.
Hoe kunnen de mensen sympatiseren met elkaar wanneer ze elkaar niet kennen?
De hoofdtelefoon en de nabijheid van het geluid hebben een ontwapende kracht, er is een ludieke zijde die doet lachen en plezier maken. De samenhorigheid dirigeert de ambiance.
Zitten we niet een beetje allemaal apart in een hoekje?
Het resultaat is hetzelfde als met een klassiek versterkt geluidssysteem. Behalve dat muziek en volume individueel per gebruiker kan veranderd worden. Het geluid is van een degelijke kwaliteit, stabiel en mobiel en dat doet dansen, zingen en ook praten! Want ja, je kan kan jezelf horen praten als je wil, in tegenstelling tot traditionele feestjes waar men verplicht is de zaal te verlaten om elkaar te kunnen verstaan.
Vergemakkelijkt het werkelijk de conversatie?
Absoluut. De nabijheid van de muziek en de keuze van het kanaal laten toe in een eerste stap toenadering te zoeken en in een tweede stap de conversatie aan te gaan. Dat laat toe verder te gaan dan een simpele Hallo, hoe gaat het? Wablieft? HOE GAAT HET!?
Is het niet raar dat men zijn hoofdtelefoon afzet om te praten tijdens een feestje?
De gebruikers zitten steeds in de juiste sfeer, het is niet omdat ze hun hoofdtelefoon afzetten dat ze plots stoppen met dansen of bewegen. In tegendeel, de ludieke kant en de euforie van de groep gaat door, zelfs wanneer de deelnemers de hoofdtelefoon afzetten.
Dat maakt toch lawaai als mensen zingen en dansen tijdens een feest, niet?
Het beperkt 80% van het lawaai van een normaal feest. Dat maakt van NM een interessante oplossing. De stille avonden hebben bezwezen dat omwonenden veel minder last hebben van een feest of evenement. Bastonen dreunen niet langer door en vermoeien zowel partygangers als omwonenden daardoor veel minder.
Kan een hoofdtelefoon vallen?
Ze zijn ontworpen voor alle types van hoofden en hebben een gelijkaardige vorm als de reguliere hoofdtelefoons. NM werkt ook aan een systeem dat toelaat je eigen hoofdtelefoon mee te nemen naar een feest als dat wenselijk is.
Wat zit inbegrepen in de tarieven?
  • de verdeling en terugname van de hoofdtelefoons
  • de verzekering
  • de toelatingen van de gebruikte frequenties
  • de Djs (optie )
  • het onderhoud
  • de hostessen
  • de technische ondersteuning
  • het gebruik van de technologie
  • SABAM in bepaalde gevallen.
Hoeveel zal een beschadigde of gestolen hoofdtelefoon kosten?
De waarborg wordt in rekening gebracht als de hoofdtelefoon verloren geraakt of buiten
werking is door beschadiging. Een kleine schade zal niet worden geteld zoals een
kapotte hoofdtelefoon.

Waarborg: 40€
Huurprijs / gebruik: maximum 5 EUR
De verantwoordelijkheid is afhankelijk van elk geval en wordt bepaald volgens de voorkeur van de organisator :
1) De gebruiker wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Duidelijk maken dat een kapotte hoofdtelefoon zal moeten betaald worden op het einde van de avond.

2) Zelf verantwoordelijkheid nemen voor de hoofdtelefoons: in dit geval zijn enkel de beschadige en verloren hoofdtelefoons die vergoed moeten worden.
NB: hoofdtelefoons zijn enkel te gebruiken met het NM systeem en werken daarbuiten niet.

Laat het systeem toe autonoom te werken of moet een NM team altijd aanwezig zijn?
In de formule « minder dan 200 personen » kan de organisator zelf de contrôle hebben over het systeem tot 50 hoofdtelefoons. Boven de 50 moet hij een technieker of hostess erbij nemen om een minimum service te leveren. Voor events met meer dan 100 personen dient er een permanentie voorzien te worden voor het wisselen van hoofdtelefoons, het oplossen van eventuele technische problemen etc. volgens het aantal gebruikte eenheden.
Wat gebeurt er in geval van regen tijdens een outdoor event?
De hoofdtelefoons zijn niet waterdicht. Er moet een beschermde zone worden voorzienvoor het ilent-event (tent). Als dat niet kan, moet er een plan B worden voorzien of dient het event geannulleerd te worden.
Hoeveel tijd is er nodig om het systeem te installeren?
Maximum2 uurde dag voor het event of de dag zelf.
Welke ruimte is er nodig voor de bedeling van de hoofdtelefoons de dag van het vent?
Voor een event tot 500 personen moet men tussen 2 en 5 vierkante meter tellen. Voor events van meer dan 1000 mensen moet er 15 vierkante meter worden voorzien voor het stockeren van al het materiaal.

Gebruikt men een hoofdtelefoon de hele duur van het event of avond?
De gebruiker bepaalt zelf wat hij doet. Hij kan op elk moment beslissen de hoofdtelefoon
af te zetten, maar als hij in de juiste sfeer zit, zal hij daar zelfs niet aan denken!
Wat gebeurt er als er een technisch probleem is met een hoofdtelefoon?
De hostessen zijn aanwezig om zich bezig te houden met dit soort van kleine euvels. Ze zorgen voor de vervanging in het geval van defect, en er zijn steeds voldoende reserve hoofdtelefoons voorradig .
Is er geen risico op gehoorschade door feedback (fluittoon)?
Er is geen gevaar voor feedback. Het systeemvan NM werkt zonder luidsprekers en microfoons waardoor er geen feedback kan ontstaan.